Okuliarové šošovky MyCon

Zmiernenie myopie pomocou okuliarov pre deti

Či už ide o tablet, počítač alebo domáce úlohy, dnešné deti sa viac sústredia na veci, ktoré majú priamo pred sebou v krátkych vzdialenostiach, než aby trávili čas vonku. Toto správanie vedie k tomu, že u stále väčšieho počtu detí sa rozvíja myopia – nazývaná tiež aj krátkozrakosť. Do roku 2020 bola krátkozraká viac ako tretina svetovej populácie. To znamená, že počas iba dvoch desaťročí došlo k prudkému nárastu.

Odborníci spoločnosti Rodenstock prišli s riešením: Okuliarové šošovky Rodenstock MyCon. Tieto okuliarové šošovky sú presne navrhnuté pre korekciu myopie u detí, zabezpečujú ostré videnie a zmierňujú ďalší rozvoj krátkozrakosti*.

35 až 60 percent

Pokiaľ je rodič krátkozraký, riziko rozvoja myopie u dieťaťa sa zvyšuje. Pokiaľ sú myopickí obidvaja rodičia, zvyšuje sa toto riziko na 35 až 60 %.

Viac ako 2 dioptrie

Mopia má tendenciu sa rýchlejšie rozvíjať u detí s myopickými rodičmi. Dokonca aj u jedného myopického rodiča je priemerný nárast krátkozrakosti počas piatich rokov o niečo vyšší ako 2 dioptrie.

Dlhodobo zdravé oči

Korekcia myopie v detstve prispieva k dlhodobo zdravším očiam, pretože výrazne znižuje riziko rozvoja očných chorôb v dospelosti.

Výhody detských okuliarov so šošovkami Rodenstock

Deti rýchlo vnímajú okuliare bez obmedzenia. Okuliarové šošovky MyCon od spoločnosti Rodenstock sú k dispozícii v rôznych stenšeniach a je ich možné flexibilne prispôsobiť potrebám dieťaťa. A čo je najdôležitejšie, sú tenšie a ľahšie ako veľa iných šošoviek pre korekciu myopie na trhu.

Čo sa skrýva za okuliarovými šošovkami MyCon?

Myopia je dôsledkom príliš dlhého oka. Bežné jednoohniskové šošovky môžu myopiu korigovať, ale nie sú určené k jej spomaleniu. Pri korekcii týmito šošovkami sa svetlo skôr premieta za sietnicu, čo u niektorých detí spôsobuje nadmerné predlžovanie oka a to myopiu ďalej zhoršuje.

V okuliarových šošovkách MyCon je svetlo rozptýlené tak, že dopadá na perifériu pred sietnicu a nie za ňu. Tým sa spomaľuje rast dĺžky oka. Oblasti kontroly progresie myopie sú v šošovkách MyCon umiestnené v perifériách. Tým je zabezpečené, že zraková ostrosť pre priamy pohľad je čo najmenej ovplyvnená.

 

 

 

 

 

*Nezávislá klinická štúdia skúmajúca vývoj myopie u európskych detí vo veku 7 až 14 rokov počas 5 rokov preukázala, že šošovky pre reguláciu myopie založené na princípoch Rodenstock MyCon môžu znížiť jej progresiu až o 40%.

«   |  

Neváhajte s vyšetrením Vášho zraku

Dohodnite si termín
Menu