Fototropné šošovky

Fototropná okuliarová šošovka zlepšuje komfort videnia

Fototropná okuliarová šošovka zlepšuje komfort videnia v exteriéri. Jej tmavnutie je spôsobené UV žiarením dopadajúcim na jej povrch. Znamená to, že napríklad v aute alebo v miestnosti za slnečného počasia nereaguje tak, ako reaguje v exteriéri.

V súčastnosti existuje niekoľko významných výrobcov fototropných okuliarových šošoviek. Z materiálov prevláda, rovnako ako v celej očnej optike, plast. U lepších materiálov, ako sú napríklad Colormatic, Suntechalebo Transitions, má nezafarbená šošovka absorbciu viditeľného svetla asi 10% a absorpciu UV žiarenia 100%, pri maximálnom zafarbení absorbuje až 85% viditeľného svetla a 100% UV žiarenia. Môžu sa teda používať bez obmedzení po celý deň, aj pri zhoršených svetelných podmienkach.

Neváhajte s vyšetrením Vášho zraku

Dohodnite si termín